Překlady Bible

Nikdy v dějinách našeho národa nevzniklo v tak krátké době tolik Biblických překladů.Není to náhoda, Bůh chystá nové věci pro naši zem. Možná, že se blíží doba kdy nám bude ještě jednou dána možnost obrátit se k Bohu, odvrátit se od svých věcí a povstat v dědictví našich...
Continue reading